Rostved. LAND.SKAB.

Med udgangspunkt i et nystartede bofællesskab ved Rønde diskuteres hvordan landsbyer og landområder kan tiltrække unge veluddannede kreative mennesker, der gerne vil bo sammen midt i naturen og samtidig tæt på storbyen. Land.skab stiller sig selv og den viden til rådighed som de har oparbejdet i løbet af deres egen proces til rådighed for projektet, så andre der gerne vil bo eller starte et lignende fællesskab kan blive rådgivet og vejledet og hente inspiration. Gentænk Landsbyen kigger de unge over skuldrene og bruger deres egen historie som udgangspunkt for et generelt perspektiv på bosætning i landsbyer, på social bæredygtighed og fællesskab og på barriere og muligheder for, at der kan opstå nye bofællesskaber der kan skabe nyt liv i landsbyerne og på landet, til gavn for lokalområdet og for kommunen.