Favrskov4eren

Lilleåskolens skoledistrikt danner den geografiske ramme om samarbejdet mellem fire landsbyer. Der er fokus på at skabe et samarbejde og fællesskab, der kan styrke bosætning og fastholdelse af borgere og elever. Samarbejdet tager udgangspunkt i at koordinere aktiviteter og muliggøre større fællesarrangementer samt styrke samarbejdet mellem de lokale foreninger og erhvervslivet. Se www.favrskov4ren.dk