Juelsminde

Beskrivelse af processen: A) Visionsrådet indbyder til afholdelse af lokalt borgermøde,
hvor der orienteres om principperne både i mødeindkaldelsen og under mødet. Der
arbejdes i grupper som i plenum fremlægger der ideer. Der udpeges 5-10 ideer samt valg
af frivillige (flere grupper), som videreudvikler ideerne til egentlige og konkrete forslag.
Tidsramme for dette gruppearbejde fastsættes og Visionsrådet er tovholder men er ellers
ikke involveret. B) Når tidsrammen er udløbet indbyder Visionsrådet til endnu et
borgermøde, hvor grupperne fremlægger deres forslag i plenum – og efterfølgende er der
”summe-runder”, hvor alle kan gå rundt til de enkelte grupper for at få uddybet evt.
spørgsmål eller tilføre yderligere ideer til gennemførelsen. Borgermødet afsluttes med en
afstemning om hvilke(t) forslag der er mest stemning for og der nedsættes en
arbejdsgruppe evt. flere til at arbejde videre med de(t) forslag som har fået flest stemmer.
Der aftales igen en tidsramme for afslutningen af dette arbejde. Visionsrådet er tovholder.
C) Når tidsrammen er udløbet gennemføres projektet(erne) og der indbydes til endnu et
borgermøde, hvor processen evalueres af alle.
For Juelsminde som turistby er det i særdeleshed interessant også at få det internationale
islæt tænkt ind i projektet.

Her vil du kunne læse om projektets aktiviteter