Faverskov4ren

Fællesrådet ønsker at tage udgangspunkt i den cykelsti, der binder de fire landsbyer sammen.

Med cykelstien som ramme for idéer til et kulturinitiativ inviteres borgerne i de fire landsbyer til et kaffe- møde i Laurbjerghallen som er det eneste sted, der vil kunne rumme mange deltagere fra alle fire byer.

Her præsenteres konceptet ”borgerbudgettering” og mødet bliver startskuddet til indsamling af gode idé-
er til, hvilke blivende eller midlertidig kunst eller kulturaktiviteter, der ler fremvises.
an opstilles, afspilles, fremstilles el-

På mødet fortælles også om stiens historie – den ligger på et gammelt jernbane – for at give inspiration
til idégenereringen. Det, der var, det det er, og det det kan blive, bliver på den måde en vigtig del af processen.

Landsbyerne tilhører samme skoledistrikt (Lilleåskolen i Laurbjerg) og der vil derfor også blive gennem- ført en proces i skoleregi, hvor børnene (0-6 klasse) også har mulighed for at komme med idéer til, hvilken type kunst eller kultur, der kan knyttes til cykelstien.

Favrskov4ren, som har repræsentanter fra alle fire landsbyer, er tovholder for processen.

Efter en måneds tænkepause med fri fantasi, idéudvikling og historieopsamling, samles vi igen og får præsenteret de gode idéer. Vi stemmer om, hvilken idé, der er den bedste til formålet og der udpeges en arbejdsgruppe, som vil arbejde videre med at konkretisere den idé, der vinder.

Når vinderprojektet er færdigt holdes der en stor åbning / fernisering / gennemførelse alt efter ”kunstart”.

Her vil du kunne læse om projektets aktiviteter