Dyngby

Har lagt en plan for at involvere landsbyens borgere i projektet, hvor man vil indsamle idéer og initiativer til projekter, som man senere holder afstemning om.
Beskrivelse af processen – hvordan bliver borgerne i lokalområdet involveret?:

Annoncering på sociale medier og lokal presse om Gentænk Landsbyen og den kommende proces
Der afholdes et fællesmøde med workshop hvor Gentænk Landsbyen og processen med borgerbudgettering præsenteres. På workshoppen udvikles ideer/initiativer til den kommende afstemning
Arbejdsgrupper kvalificerer ideerne/initiativerne
Arbejdsgrupperne præsenterer initiativerne og planer for gennemførelse på et åbent ”vælgermøde” hvorefter der finder en afstemning sted. Initiativet med flest stemmer vinder og gennemføres. Såfremt der er midler til at gennemføre flere initiativer gennemføres disse også
De(n) udvalgte ide(er) gennemføres i overensstemmelse med den fremlagte plan for gennemførelse