Udviklingsprojekt Idom-Råsted

Bæredygtighed

V3-151029697Bæredygtighed og Fællesskab – to sider af samme sag

Bæredygtighed er et vidt begreb. Bæredygtige landsbyer kan handle om alt fra at skabe bæredygtige projekter og udnytte de stedlige ressourcer til at iværksætte fælles energiforsyning, at inddrage naturressourcer (landskabet) eller de sociale ressourcer (menneskelige fællesskaber) på en økonomisk bæredygtig måde.

Fælleskabet er en vigtig medspiller i at skabe bæredygtige samfund, og bæredygtighed kan f.eks. forstås som et overordnet ansvar for naturen omkring os, for miljøet, for hinanden og for fællesskabet.

Med udgangspunkt i fællesskabet og de stedlige ressourcer gentænkes landsbylivet og den indbyrdes afhængighed, og der gives konkrete bud på bæredygtige landsbyer eller fællesskaber, hver med deres profil.

I projektet sættes fokus på en tæt sammenhæng mellem på den ene side anvendelse og genanvendelse af byggematerialer, naturressourcer, affald, afgrøder og madvarer mv. og på den anden side bæredygtigheden i lokalsamfundets sociale aktiviteter og fællesskaber.

Nogle af de fordele fællesskabet giver er mere fritid, lavere omkostninger, bedre udnyttelse af ressourcer m.fl. Samtidig er udveksling og deling af kompetencer, viden og erfaringer lige så væsentligt, som det at hjælpe hinanden til en funktionel hverdag.

Deltagelse i Gentænk Landsbyen vil bidrage til vidensdeling mellem de deltagende projekter, og sparring og inspiration til at videreudvikle eller igangsætte nye projekter. Landsbyerne og de nye fællesskaber vil få mulighed for at danne netværk regionalt og internationalt, alt efter ambitionsniveau og interesser.

Følgende projekter indgår i Gentænk Landsbyen under temaet Bæredygtighed og Fællesskab : En Legeplads af genbygmaterialer ved Voldum Forsamlingshus opført af Bureau DeTours i samarbejde med byens borgere. Et projekt til sortering og genanvendelse af madaffald i samarbejde med en lokal landmand i Stouby. Land.skab, et nystartet bofællesskab ved Rostved, stiller sig til rådighed som laboratorium for nye bofællesskaber og social bæredygtighed på landet. Et delebilprojekt ved Friland i Feldballe vil kombinere den offentlige transport og privatbilismen og vil udbygge fællesskabet med andre dele-økonomier.

Gentænk Landsbyen vil understøtte og følge projekterne tæt, og landsbyerne og fællesskaberne vil præsenterer deres erfaringer, aktiviteter og opnåede resultater på de årlige landsbytræf.