Ådalen (Skørring, Lime, Mygind, Søby og Skader)

Landsbyerne i Ådalen samarbejder om at synliggøre og markedsføre deres lokalområde som et attraktivt sted at bo. Som et eksempel har Distriktsrådet i samarbejde med skolen gennemført en fælles temauge, hvor eleverne på alle klassetrin har været på opdagelse i deres lokalområde og beskrevet de gode steder og hvad der kunne gøre deres landsby endnu bedre.  På baggrund af den meget vellykkede proces som har haft stor opmærksomhed i lokalområdet har distriktsrådet besluttet at søge diverse fonde om penge til at videreføre projektet. Distriktsrådet har selv afsat 30.000 kr. Som led i den proces etableres et fællesråd ex. bestående af to personer fra hver landsby som skal fordele de midler som det lykkes at samle ind, og som mødes med børnene og hjælper med at bearbejde projekterne mod realisering. De enkelte projekter vil som udgangspunkt kun kunne opnå tilskud til materialer, mens det er op til børnene at få tilslutning til projektet, der vil skulle gennemføres med hjælp fra frivillige, forsamlingshusene, de lokale erhvervsdrivende og sikkert også nogle forældre.

Her vil du kunne læse om projektets aktiviteter